VIP Fashion Events

ADVA

26.08

За нас

„Вашето здраве и  биосигурност са от първостепенно значение за нас“!

„АДВА Интернешънъл“ ЕООД е част от консорциума на  „ADVA International“  Лондон.

Ние разработваме и  реализираме иновативни проекти, технологии и продукти за биосигурност на вода, въздух и околна среда.

Всички наши технологии са био и еко!

Чрез квантови, метафизични , електрофизични, ултразвукови и биорезонансни  въздействия върху водата, въздуха и околната среда ние осигуряваме биозащита и биосигурност за хората, растенията и животните!

Международният екип на ADVA е изцяло посветен на мисията, да направи ADVA технологиите и ADVA продукти,  достъпни за хората от цял свят и да промени живота им към по-добро.

ADVA International  работи в следните направления:

ADVA International осъществява  следните дейности:

Научноизследователска.
Експериментална.
Производство на биологично активна, структурирана, алкална вода ADVA.
Производство на специални води.
Производство на смарт системи за пречистване, структуриране и витализиране на всички видове води, с бранд ADVA.
Производство на дезинфектанти, вирусоциди, биоциди, с бранд ADVA.
Производство на смарт системи за дезинфекция, с бранд ADVA.
Производство на нано козметика, с бранд ADVA.
Производство на предпазни средства – маски, шлемове и облекла, с бранд ADVA.
Производство и интегриране на изобретените методи, технологии, апарати и продукти в бита на хората и в индустрията.
Всички продукти които се предлагат на българският пазар може да получите чрез нашият онлайн магазин: www.bioadva.com